Styrelse 2019

 Styrelsen för året ser ut så här:
– Ordförande Håkan Larsson
– V.Ordförande Kerstin Andersson
– Kassör Per Carlsson
– Sekreterare Jessica Grönlund
– Ledamot Cecilia Ljung Julén
– Ledamot Åse Pernesten
klubba