Kerstin Andersson

Kerstin är ansvarig scoutledare för Spårarnas avd, styrelseledamot, trevlighetsansvarig och kontaktperson för nya scouter.

Titel: Scoutledare Kontaktperson nya scouter Styrelseledamot Vice ordförande

E-post: uppakra1@gmail.com

Mobil: 0706-30 20 92

test test