Kårstämma 2018

iu

Torsdag den 16 November klockan 19:00 på scoutgården

 

Här finns alla dokument till kårstämman:

Kallelse till kårstämman

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

Verksamhetsplan för Staffanstorpsscoutkår i Djurslöv år 2019

Stadgar antagna ändringar 170405

Revisionsberättelser