Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 430 kronor per termin.

Aktiva ledare och funktionärer betalar bara distrikts- och riksorganisationsavgift på totalt 135. Den inaktiva ledaren som vill vara medlem i både scoutkår, distrikt och riksorganisationen betalar samma avgift som scouterna. Den som enbart önskar stötta scoutkåren lokalt betalar in valfri medlemsavgift, dock lägst 50 kronor.

Faktura

Scouterna skickar medlemsfaktura till sina registrerade medlemmar en gång per termin. Du behöver inte betala in några pengar till scoutkåren (gäller ej stödmedlemmar).

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

I medlemsavgiften ingår också en försäkring.

 

Swish

Vi tar tacksamt emot bidrag/sponsring via swish på nummer 123-6215099.