Styrelse 2019

 Styrelsen för året ser ut så här: – Ordförande Håkan Larsson – V.Ordförande Kerstin Andersson – Kassör Per Carlsson – Sekreterare Jessica Grönlund – Ledamot Cecilia Ljung Julén – Ledamot Åse Pernesten

Avdelningarnas mötestider

Lite information om våra mötestider. Spårarna (8-10 år) börjar på tisdag kl. 18.45-20.00. Upptäckarna – 10-12 år har samma mötestider. Varmt välkomna!